Shot 65_002

sheike, nightshadow top, $79.95. shop nowsheike, OPULENCE KNIT SKIRT, $99.95. shop similar

thoughts?